ICT Award

Women ICON ICT Award 2022

Register

This award will be presented to a model icon woman leader of the ICT sector in Nepal. The award recognizes and celebrates females contribution in the tech-industry for their remarkable achievement.
Woman ICON who has contributed in the ICT sector of Nepal for the past 10 years or more. The nomination form can be filled by the Woman ICON herself or anyone else.

Woman ICON ICT Award 2021 was awarded to Mrs Guna Keshari Pradhan Manandhar.

वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूको लागि एक सम्मान हो । आइसिटी क्षेत्रमा क्रियाशील महिला (उद्यमी, नेतृत्वकर्ता, म्यानेजर, इन्नोभेटर, अभियानकर्ता ) ले यसमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ ।
सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील कम्तिमा १० वर्ष योगदान दिएका महिला, स्वयम् आफै वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नोमिनेशन(आवेदन) दर्ता गर्न सकिनेछ ।

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (अनलाइन फारम तपाइको सहजता अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Register Here