ICT Award

Digital Education ICT AWARD 2023 (Private Sector)

Digital Education

This award appreciates the achievements of private educational institutions ( School/Colleges) for their excellence in the implementation and use of ICT in digital education as an effective tool for teaching and learning activities. Private educational institutions(School, Colleges) with exemplary success in the use of ICT in education are eligible to nominate themselves in this category. The nomination form can be filled by the representative of the nominee herself or anyone else. The nomination form can be filled by the representative of the nominee herself or anyone else.

डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (प्राइवेट सेक्टर), सूचना तथा सञ्चार प्रविधि(आइसिटी) को माध्यमबाट शैक्षिक सस्था र बिद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी, आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष स्मार्ट एजुकेसनको रुपमा बिकास गरिरहेका निजि शैक्षिक सस्थालाइ प्रदान गरिन्छ ।
यस विधामा निजि तथा सामुहिक विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । नोमिनेसन फारम स्वम आफै वा अन्य जो कोहिले पनि सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरेर अनलाइन बुझाउन सकिनेछ ।
 
#Digital Education (Private Sector) ICT Award 2022 Private Sector was awarded to  Gyanodaya Bal Batika School. 

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (सहजताको लागि अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Application has been closed.

Registration is now closed.

Register Here