ICT Award

Digital Education ICT AWARD 2023 (Public Sector)

Digital Education

This award appreciates the achievements of public educational institutions (School/Colleges) for their excellence in  implementation and use of ICT in digital education as an effective tool for teaching and learning activities. Public educational institutions(School & Colleges) with exemplary success in the use of ICT in education are eligible to nominate themselves in this category. The nomination form can be filled by the representative from the institution or by any individual.

डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर), सूचना तथा सञ्चार प्रविधि(आइसिटी) को माध्यमबाट शैक्षिक सस्था र बिद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी, आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष स्मार्ट एजुकेसनको रुपमा बिकास गरिरहेका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक सस्थालाइ प्रदान गरिन्छ ।
यस विधामा विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थानहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । नोमिनेसन फारम स्वम आफै वा अन्य जो कोहिले पनि सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरेर अनलाइन बुझाउन सकिनेछ ।
 
#Gyanodaya Madhyamik Vidyalaya, Bafal was awarded with the Digital Education ICT Award 2022 (Public Sector) .

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Application has been closed.

Register Here