ICT Award

Digital Education ICT AWARD 2022 (Public Sector)

Register

This award appreciates the achievements of public educational institutions ( School/Colleges) for their excellence in implementation and use of ICT in digital education as an effective tool for teaching and learning activities. Public educational institutions(School & Colleges) with exemplary success in the use of ICT in education are eligible to nominate themselves in this category.

*The nomination form can be filled by the representative from the institution or by any individual.
* Kalika ManavGyan Secondary School was awarded with the Digital Education (Public Sector) ICT Award 2021.

डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थानलाई प्रदान गरिन्छ । पछिल्लो समय बैकल्पिक सिकाइ पद्दती अपनाउने बिद्यालय तथा क्याम्पसलाई यो बिधामा नोमिनेसन दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थानहरूले यो विधामा आवेदन दिन सक्नेछन् । यस विधामा अन्य जो कोहिले सम्पूर्ण जानकारी उल्लेख गरेर नोमिनेशन (आवेदन) फाराम बुझाइदिन सक्नुहुनेछ ।

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Register Here