ICT Award

Digital Governance ICT Award 2023

Digital Governance

This award acknowledges the government organizations involved in promoting, using and enabling digital governance. Public or Government organizations with exemplary success in the use of ICT in digital governance are eligible to nominate themselves in the Public sector category.

 सरकारी सेवा र सुविधालाई डिजीटलिकरण गर्दै प्रविधिमैत्री, छिटो, सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संस्थालाई यो अवार्डबाट सम्मान गर्ने गरिन्छ । सेवाग्राही तथा नागरिकलाई डिजिटल सेवा दिने सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय,  प्राधिकरण, विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार(पालिका) वा अन्य सरकारी सस्थाले यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । नोमिनेसन स्वम आफु वा अरु जो कोहिले सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरेर अनलाइन बुझाउन सकिनेछ ।    

#Department of Foreign Employment (DoFE) was awarded with Digital Governance ICT Award 2022.

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (अनलाइन फारम तपाइको सहजताको लागि नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Application has been closed.

Registration is now closed.

Register Here