ICT Award

Digital Services ICT Award 2023

Register

Private Institution/organization or their specialized ICT initiatives showcasing exemplary incorporation, implementation and execution of ICT tools to serve their constituency.
This category is targeted for the companies  who are non  governmental organizations (like bank, insurance, health, agriculture, tourism, telecommunication service provider, Fintech etc), who have been making their services digital friendly for the general public or the service consumers by the use of information and communication technology.

डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड, सर्बसाधारण तथा सेवाग्राहीलाइ डिजिटल तथा प्रविधि मार्फत सेवा दिने निजि, सामुदायिक र गैर सरकारी सस्थाहरुलाई लक्षित छ ।   
सूचना तथा संचार प्रविधि(आइसिटी) को प्रयोग मार्फत कार्यालय/सस्था/कम्पनिका काम, सेवा र सुबिधालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै सर्वसाधारण वा सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा डिजिटल सेवा प्रदान गरिरहेका पूर्ण सरकारी सस्थाहरु बाहेक अन्य (जस्तै निजि क्षेत्र अन्तर्गतका कर्पोरेट सस्थाहरु,  बैंक तथा बितीय सस्थाहरु, अस्पताल तथा स्वास्थ केन्द्रहरु,  दुरसंचार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु, पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरु आदि) ले आफ्नो सस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै यो बिधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ।

#Fonepay Payment Service Limited was awarded with the Digital Services ICT Award 2022. 

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (सहजताको लागि अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Application has been closed.

Registration is now closed.

Register Here