ICT Award

Entrepreneur ICT Award 2023

Entrepreneur

This award will applaud the charisma of the icon ICT Entrepreneur who has energized a whole generation of entrepreneurs. It will recognize their achievement to move ahead and shape the ICT sector of Nepal and abroad.
Nepali entrepreneurs with exemplary entrepreneurial success in the ICT sector for more than 7 years will be provided with this award. The nomination form can be filled by the Entrepreneur her/himself or nominated by anyone else.

सूचना तथा संचार प्रविधि(आइसिटी) क्षेत्रमा क्रियाशील सफल उद्यमीलाई प्रदान गरिने यस अवार्डमा नोमिनेसन दर्ता गर्न उद्यमशीलताको यात्रामा कम्तिमा ७ वर्षको अनुभव र १० जना बढीलाइ रोजगारी सिर्जना गरेको हुनुपर्ने छ । 
यस विधामा आफु स्वयम् वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी नोमिनेशन(आवेदन) दिन सकिनेछ ।

#Entrepreneur ICT Award 2022 was awarded to Mr. Mangesh Lal Shrestha.

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali. (अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Application has been closed.

Registration is now closed.

Register Here