ICT Award

Nepali Diaspora ICT Award 2022

Register

This award will acknowledge a person from Nepali origin who has made a remarkable imprint in the international arena and has helped identify Nepal as an internationally competent and resource talent pool in the global arena of ICT. Person from Nepali origin residing and based in foreign countries achieving exemplary feats in the ICT sector.

Nepali Diaspora ICT Award 2021 was awarded to Mr. Prasanna Dhungel, GrowByData.

नेपाली मूलका व्यक्ति, जो विदेशमा बसेर पनि नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दिइरहेको योगदानलाई उच्च कदर गर्दै यो अवार्ड दिइनेछ । यस विधामा विदेशमा रहनुभएका आइसिटी क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालीहरूले आबेदन दिन सक्नुहुनेछ । यस विधामा स्वयम् आफै वा अरू कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा नोमिनेशन(आबेदन) दिन सकिनेछ ।

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali.(अनलाइन फारम तपाइको सहजता अनुसार नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ) ।

Registration is now closed.

Register Here