Rising Star Innovation ICT Award 2021 Top 5 Finalists

Rising Star

This award aims to recognize the contribution and innovation made in the technology sector by Youths and Students. Any one who is a full time student or a youth below 30 years (born on or after 2048 B.S / 1991 A.D.) is eligible to apply for this award category and can submit their academic research / project or showcase his/her contributions  and innovation towards the ICT sector of Nepal.

The nomination form should be filled by him/herself.

Rising Student ICT Award 2020 was awarded to Sanchai Chau.

राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड उच्च शिक्षा तथा बिश्वबिध्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू वा प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो काम सुरुवात गर्नुभएका ३० वर्षसम्मका युवाहरुको लागि लक्षित अवार्ड हो । यस विधामा विद्यार्थीहरूले बनाएका आइटी प्रोजेक्ट, इन्नोभेटिभ आइडिया तथा प्रडक्टहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ भने ब्यप्तिगत रुपमा गरेका कामहरुको आधारमा समेत नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । बिद्यार्थी समुह  वा व्यक्ति एक्लै पनि आफ्नो रिसर्च, प्रोजेक्ट वा इन्नोभेशनको आधारमा  यो विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन ।

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali.(अनलाइन फारम तपाइको सहजताको लागि नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ।)

Registration is now closed.

Register Here

Partners & Supporters