ICT Award

Rising Star Innovation ICT Award 2023

Rising Star

This award aims to recognize the contribution and innovation made in information technology sector by Youths and Students. Any one who is a full time student OR an individual below 30 years (born on or after Shrawan 2050 B.S /July 1993 A.D.) is eligible to apply for this award category and can submit their academic research project or industry innovation to showcase his/her (their) contributions towards the ICT sector of Nepal. However, all the team members should comply the given criteria and the project should not be an R&D Project of any established company. 

राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड, उच्च शिक्षा तथा विश्वबिद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरू वा प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो काम सुरुवात गर्नुभएका ३० वर्षसम्मका युवाहरुको लागि लक्षित छ । यस विधामा विद्यार्थी वा ३० वर्षसम्मका युवाले बनाएका आइटी प्रडक्ट,  इन्डस्ट्री इन्नोभेसन,  कलेजको आर एण्ड डी प्रोजेक्ट तथा इन्नोभेटिभ आइडियाको प्रोटोटाइपलाई समावेश गर्न सकिन्छ । बिद्यार्थी समुह (बढीमा ४ जना) वा व्यक्ति एक्लै पनि यो विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न योग्य रहनेछन ।

#Rising Star Innovation ICT Award 2022 was awarded to Karobar App.

*The online nomination form can be filled either in English or Nepali.(अनलाइन फारम तपाइको सहजताको लागि नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Application has been closed.

Register Here

Partners & Supporters