Startup

Huawei Startup ICT Award 2021 Top 5 Finalists

This award will be provided to a Tech-Startup incorporated and has demonstrated growth within the organization, created ICT product, services and/or a business model that can be successfully implemented in the long run and carries the prospect in the future market.
*Nepali ICT startup incorporated in or after F.Y.-2075/76. (Within the last three years).

Cryptogen Nepal Pvt.Ltd was awarded with the Startup ICT Award 2020.

आइटी प्रडक्ट, सर्भिस तथा इन्नोभेसन क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाइ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्ने यो अवार्डमा सहभागी हुन नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कम्पनी दर्ता भएर संचालनमा रहेको हुनुपर्नेछ ।
* यस विधामा बिगत ३ वर्ष (आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ ) को अवधिमा दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

**The online nomination form can be filled either in English or Nepali.(अनलाइन फारम नेपाली वा अंग्रेजी कुनै एक भाषामा भर्न सकिनेछ ।)

Registration is now closed.

Register Here

Partners & Supporters